Ετήσια Γενική Συνέλευση

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

   Το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Περάματος Μυλοποτάμου  – Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ-  καλεί όλα τα μέλη του μετά από την απόφαση  υπ. αριθ. 10-12/06/2020  να πραγματοποιήσει  την ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  βάση των άρθρον 7 & 8 του καταστατικού του στις 5 Ιουλίου 2020 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 πρωινή  στο γραφείο του Συλλόγου στο Πέραμα.

  Σε περίπτωση μη απαρτία (το πιθανότερο) η Γενική Συνέλευση θα ματαιωθεί και θα ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ την επόμενη Κυριακή 12 Ιουλίου 2020, την ίδια ώρα 10.00 (πρωινή),στον ίδιο τόπο και χώρο και με τα ίδια θέματα ημερησίας διατάξεως, άνευ νέας προσκλήσεως, και η οποία θα θεωρηθεί σε ΑΠΑΡΤΙΑ με όσα θα είναι τα παρόντα μέλη,.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός  του Δ.Σ για το έτος 2019.

                Ανακοίνωση της Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικ. Απολογισμό έτους 2019.

                Έγκριση Απολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2019.

                Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων και Εξόδων έτους 2020.

                Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Συλλόγου.

                Έγκριση έκτακτης εισφοράς υπέρ Α΄ΚΟΚΔ.

                Ενημέρωση μελών για τρέχοντα κυνηγετικά θέματα.

                Προτάσεις μελών του συλλόγου μας.

 

Παρακαλούνται όλοι οι Κυνηγοί – Μέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Περάματος Μυλοποτάμου   – Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ- να παραστούν στην Γενική Συνέλευση .

                                                                                                                  Για το Διοικητικό Συμβούλιο


         Ο Πρόεδρος                                       Ο  Γραμματέας

                                                                            Μοσχανδρέας Φώτιος                         Σπανουδάκης Αντώνιος

 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΑΤΟΧΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η απόφαση των αρμόδιων υπουργών με την οποία παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των αδειών κατοχής κυνηγετικών όπλων (ΑΚΚΟ), που λήγουν μέχρι την 31-12-2020, για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης τους.

Σύμφωνα με την εν λόγω Υ.Α., όσες άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων λήγουν από τις 3 Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020 μπορούν να ανανεωθούν σε διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία λήξης τους. Αν για παράδειγμα μια άδεια κατοχής λήγει στις 3 Μαΐου του 2020, ο ιδιοκτήτης του κυνηγετικού όπλου μπορεί να την ανανεώσει μέχρι τις 3 Μαΐου του 2021

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η οποία είναι η 3η Απριλίου 2020.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Πηγή dasarxeio.com

για να διαβάσεις το ΦΕΚ.