ΈΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΘΗΡΑΣ 2020-2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Περάματος  – Ο Ψηλορείτης -   ενημερώνει τα μέλη του ότι η διαδικασία για την έκδοση νέων και τη  θεώρηση παλαιών Αδειών Θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2020 – 2021  ξεκινά την Δευτέρα   17 Αυγούστου 2020 στο γραφείο του Συλλόγου στο Πέραμα.

Λόγω των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωνοϊού και για την δική σας ασφάλεια, θα επιτρέπονται μέχρι 2 άτομα μέσα στο γραφείο του συλλόγου.
Η χρήση μάσκας εντός του γραφείου είναι υποχρεωτική, βάση του νόμου.

Προκειμένου για τους ημεδαπούς κ.λπ. κυνηγούς , που εκδίδουν την άδεια θήρας τους μέσω των κυνηγετικών συλλόγων, υπάρχουν τρεις τύποι αδείας:

1. ΓΕΝΙΚΗ άδεια θήρας που ισχύει για όλη την όλη την Ελλάδα.

  

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  άδεια θήρας, που ισχύει για την Α.Κ.Ο.Κ.Δ. (που περιλαμβάνει την Περιφέρεια, Κρήτης  και  τα  Δωδεκάνησα).

 

3. ΤΟΠΙΚΗ  άδεια θήρας που ισχύει για το νομό Ρεθύμνου. 

 

Το ποσό που καλούνται να καταβάλλουν οι ημεδαποί κυνηγοί για την έκδοση της άδειας θήρας τους  είναι η εξής:

 

Τοπική 125,00 ευρώ

Περιφερειακή 145,00 ευρώ

Γενική 175,00 ευρώ

 

Σημείωση : Οι τιμές που αναφέρονται παραπάνω αφορούν τον Κυνηγητικό Σύλλογο Περάματος  - Ο Ψηλορείτης -  και την κυνηγητική περίοδο 2020-2021.

Η Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας που υπογράφτηκε είναι ίδια με τα προηγούμενα χρόνια με κάποιες μικρές αλλαγές.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε  με το γραφείο του Συλλόγου στο τηλ. 2834022970 η στο Κιν.  6980888329  Πρόεδρος.                                                              

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη θεώρηση άδειας :

1)  Το  Ατομικό Βιβλιάριο θήρας.

2)  Εάν έχει γίνει ανανέωση της Α.Κ.Κ.Ο. ( Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου )   θα μας προσκομίσει τη  νέα Α.Κ.Κ.Ο. ή  βεβαίωση από το αστυνομικό τμήμα της περιοχής του ότι πληροί της προϋποθέσεις για την απόκτηση  άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου  για την ενημέρωση των αρχείων μας και την έγκαιρη ειδοποίηση από το σύλλογο σχετικά με την λήξη και  ανανέωση της

3)  Αστυνομική ταυτότητα για επικύρωση των στοιχείων.

4) Για όσους θεωρήσουν την άδεια θήρας σε διαφορετική Δασική Αρχή απαιτείται  η προσκόμιση αποδεικτικού μόνιμης κατοικίας  ως αποδεικτικό λογίζεται είτε η βεβαίωση από τον οικείο Δήμο, είτε το τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.

5) Εάν κάποιοι από τους κυνηγούς έχουν στη κατοχή τους κυνηγητικούς σκύλους να κρατούν τα βιβλιάρια υγείας των σκύλων για το αρχείο του Συλλόγου μας.

6) Για  όσους θα  χρειαστεί  αλλαγή βιβλιαρίου θήρας δυο (2) πρόσφατες  έγχρωμες φωτογραφίες .

7)  Αφορά όλους τους παλαιούς κυνηγούς που δεν έχουν  ανανεώσει την άδεια θήρας κατά τα τελευταία επτά (7) χρόνια,  θεωρείται νέος κυνηγός και θα πρέπει να δώσει εξετάσεις  στο οικείο δασαρχείο για να μπορέσει  να εκδώσει  άδεια θήρας.

 

( Σημ.: οι κυνηγοί που έχει λήξει η Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ή που δεν ανανέωσαν την άδεια θήρας κατά την προηγούμενη κυνηγετική περίοδο πρέπει να προσκομίζουν την  Άδεια Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου υποχρεωτικά. )

 

ΝΕΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΘΗΡΑΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ:

    Σε νέους κυνηγούς υποχρεωτικά.
   
Σε  παλαιούς κυνηγούς.

 1.Μετά από εξάντληση των φύλλων ανανέωσης του παλιού.

 2.Όταν αλλάζουν τα στοιχεία του κυνηγού (τόπος κατοικίας, εγγραφή σε άλλο Σύλλογο, αλλαγή της αστυνομικής ταυτότητας,  νέα η ανανέωση         Α.Κ.Κ.Ο ( Άδεια  κατοχής κυνηγητικού όπλου ). 
  3.Όταν έχει καταστραφεί το παλιό η έχει χαθεί. 

 

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΝΕΩΝ  ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ

 

 Οι ενδιαφερόμενοι να ζητούν  από το Σύλλογό μας τα ειδικά έγχρωμα ερωτηματολόγια για την προετοιμασία τους  όπως επίσης μπορούν να τα βλέπουν  και από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (Νέοι Κυνηγοί ερωτηματολόγιο)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για της εξετάσεις στο δασαρχείο είναι τα εξής:          

1)  Αστυνομική ταυτότητα,

2) Δύο μικρές έγχρωμες φωτογραφίες

3) Το πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας.

4) Η Άδεια κατοχής κυνηγετικού όπλου (ΑΚΚΟ) ή η σχετική βεβαίωση της ΕΛ.ΑΣ .

 

Οι εξετάσεις θα διενεργούνται ημέρα Tρίτη  κάθε εβδομάδας στα γραφεία της Δνσης Δασών Ρεθύμνου που βρίσκονται στο κόμβο Αμαρίου στο Ρέθυμνο και ώρα 10.00 π.μ. εως 11.00 π.μ. για όλο το χρονικό διάστημα της κυνηγετικής περιόδου 2020-2021. 

Περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση καθημερινά στο Γραφείο του Συλλόγου τις ώρες λειτουργιάς, στο τηλ. 2834022970

Κιν. 6980888329 Προέδρος

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εύχεται σε όλους τους συναδέλφους  κυνηγούς καλή κυνηγετική χρονιά, με υγεία και χωρίς ατυχήματα.

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Μοσχανδρέας Φώτης