Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού 2017-2018

 Κ.Υ.Α. Αριθμ. 154567/2085/09.8.2017 (Β´ 2811  Καθορισμός τελών έκδοσης αδειών κυνηγιού, για το κυνηγετικό έτος 2017 – 2018.