Διοικητικό Συμβούλιο & Ελεγκτική Επιτροπή για την περίοδο  2022-2024

Ο Κυνηγετικός  Σύλλογος  Περάματος Μυλοποτάμου   - Ο  Ψηλορείτης -    διοικείται  από  7μελές   Διοικητικό  Συμβούλιο,  η θητεία του οποίου είναι διετής. Ο Ταμίας του Συλλόγου  διορίζεται  με πρόταση του Δ.Σ στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  και επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  για την περίοδο  2022 έως  2024 αποτελείται από τους:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

TΑΜΙΑΣ

:

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

:

ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

:

ΑΓΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

:

ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Τα δύο (2) μέλη της  Ελεγκτικής  Επιτροπής  εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση του Συλλόγου,ενώ το τρίτο μέλος ( Πρόεδρος )  διορίζεται με πρόταση του Δ.Σ στη Δ/νση Δασών Ρεθύμνης από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης  και επιλέγεται μεταξύ των μελών του Συλλόγου.   

Η Ελεγκτική επιτροπή για την περίοδο  2022 – 2024 αποτελείται από τους:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

:

NΗΣΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

ΜΕΛΟΣ

:

ΓΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ

:

ΛΙΟΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ