Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

                  - Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ -

 

                    ΑΠΟ ΙΔΡΥΣΕΩΣ  1977

 

   

 

Ίδρυση  1977

 

Για την περίοδο  1977 - 1979  

 

Σπυριδάκης Βασίλειος του  Μιχαήλ

Πρόεδρος          

 

Βουκάλης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος    

 

Καλλέργης  Γεώργιος  του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας  

Mελιδόνης  Νικόλαος του Δημητρίου

Κοσμήτορας        

 

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου

Μέλος                

 

Περακάκης Νικόλαος του Μάρκου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1979 - 1981

 
   

Σπυριδάκης Βασίλειος του  Μιχαήλ 

Πρόεδρος             

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου 

Αντιπρόεδρος    

 

Μαθιουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη 

Γεν. Γραμματέας 

 

Μαστοράκης Ζαχαρίας του Ζαχαρία

Ταμίας

 

Βουκάλης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Κοσμήτορας        

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                

 

Χωνιανάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1981- 1983

 
     

Σπυριδάκης Βασίλειος του  Μιχαήλ 

Πρόεδρος             

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου

Αντιπρόεδρος    

 

Μαθιουδάκης Γεώργιος του Ιωάννη

Γεν. Γραμματέας 

 

Μαστοράκης Ζαχαρίας του Ζαχαρία

Ταμίας

 

Βουκάλης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Κοσμήτορας        

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                

 

Χωνιανάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1983- 1985

 
     

Βουκάλης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ 

Πρόεδρος             

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος    

 

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου 

Γεν. Γραμματέας 

 

Μαστοράκης Ζαχαρίας του Ζαχαρία 

Ταμίας

 

Ζουράρος Ιωάννης του Κων/νου

Κοσμήτορας        

 

Σπυριδάκης Βασίλειος του  Μιχαήλ 

Μέλος                

 

Κουβάκης Γεώργιος του Μάρκου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1985- 1987

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου  

Πρόεδρος             

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ 

Αντιπρόεδρος    

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας 

 

Τσουπάκης Βασίλειος του Εμμανουήλ   

Ταμίας

 

Σπυριδάκης Βασίλειος του  Μιχαήλ 

Κοσμήτορας        

 

Λαδιανός Νικόλαος του Αντωνίου

Μέλος                

 

Ζουράρος Ιωάννης του Κων/νου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1987- 1989

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου  

Πρόεδρος             

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου 

Αντιπρόεδρος    

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ 

Γεν. Γραμματέας 

 

Κορνάρος Νικόλαος του Ελευθερίου    

Ταμίας

 

Τσιμπισκάκης Ιωάννης του Κων/νου

Κοσμήτορας        

 

Ζουράρος Ιωάννης του Κων/νου

Μέλος                

 

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ 

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1989- 1991

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου  

Πρόεδρος             

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου 

Αντιπρόεδρος    

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ 

Γεν. Γραμματέας 

 

Κορνάρος Νικόλαος του Ελευθερίου    

Ταμίας

 

Τσιμπισκάκης Ιωάννης του Κων/νου

Κοσμήτορας        

 

Καυγαλάκης Νικόλαος του Ιακώβου 

Μέλος                

 

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ 

Μέλος                  

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1991- 1993

 
     

Βουκάλης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ 

Πρόεδρος             

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ 

Αντιπρόεδρος    

 

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου  

Γεν. Γραμματέας 

 

Κορνάρος Νικόλαος του Ελευθερίου    

Ταμίας

 

Κουβάκης Κων/νος  του Γεωργίου  

Κοσμήτορας        

 

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου 

Μέλος                

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1993- 1995

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου

Πρόεδρος             

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ 

Αντιπρόεδρος    

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας 

 

Κορνάρος Νικόλαος του  Ελευθερίου   

Ταμίας

 

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου 

Κοσμήτορας        

 

Βουκάλης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ   

Μέλος                

 

Κουβάκης Κων/νος του Γεωργίου 

Μέλος                 

 
     

Για την περίοδο  1995- 1997

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου

Πρόεδρος          

 

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου 

Αντιπρόεδρος    

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ   

Γεν. Γραμματέας  

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Κοσμήτορας         

 

Κουβάκης Κων/νος  του Γεωργίου   

Μέλος                

 

Μαρκάκης Αντώνιος του  Ελευθερίου 

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1997- 1999

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου

Πρόεδρος          

 

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου 

Αντιπρόεδρος    

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ   

Γεν. Γραμματέας  

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Κοσμήτορας        

 

Καλλέργης  Γεώργιος  του Εμμανουήλ 

Μέλος                

 

Κουβάκης Κων/νος  του  Γεωργίου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  1999- 2001

 
     

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Πρόεδρος          

 

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου  

Αντιπρόεδρος    

 

Μανωλίτσης Γεώργιος του Ιωάννη   

Γεν. Γραμματέας  

Μαρκάκης Βασίλειος του  Ιδομενέα  

Κοσμήτορας        

 

Γεραρχάκης Αναστάσιος του Νικολάου

Μέλος                

 

Κουβάκης Κων/νος  του Γεωργίου 

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  2001- 2003

 
     

Μανωλίτσης Ιωάννης του Νικολάου

Πρόεδρος          

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος    

 

Αλεφαντινός Μιχαήλ του Γεωργίου

Γεν. Γραμματέας  

Μαρκάκης Βασίλειος του  Ιδομενέα 

Κοσμήτορας        

 

Κουβάκης Κων/νος του Γεωργίου

Μέλος                

 

Κουράτορας Μιχαήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  2003- 2005

 
     

Στριλιγκάς Εμμανουήλ του Γεωργίου 

Πρόεδρος             

Καλλιγιάννης Εμμανουήλ του Νικολάου

Αντιπρόεδρος    

 

Ζουράρος Σταύρος του Ιωάννη

Γεν. Γραμματέας 

 

Κοϊνάκης Μιχαήλ του 

Ταμίας

 

Βεδεριωτάκης Γεώργιος  του  Στεφάνου 

Κοσμήτορας        

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                

 

Χωνιανάκης Ιωάννης του Γεωργίου

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  2005- 2007

 
     

Μοσχανδρέας Φώτιος του Χρήστου

Πρόεδρος             

Στριλιγκάς Εμμανουήλ του Γεωργίου

Αντιπρόεδρος    

 

Ζουράρος Σταύρος του Ιωάννη  

Γεν. Γραμματέας 

 

Φλουρής Γεώργιος του Δημητρίου

Ταμίας

 

Βεδεριωτάκης Γεώργιος  του  Στεφάνου 

Κοσμήτορας        

 

Καλλιγιάννης Εμμανουήλ του Νικολάου

Μέλος                

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  2007- 2009

 
     

Μοσχανδρέας Φώτιος του Χρήστου

Πρόεδρος             

Τζωρτζάκης Ιωάννης του Ιωάννη   

Αντιπρόεδρος    

 

Καλλιγιάννης Εμμανουήλ του Νικολάου 

Γεν. Γραμματέας 

 

Φλουρής Γεώργιος του Δημητρίου

Ταμίας

 

Ζουράρος Σταύρος του Ιωάννη

Κοσμήτορας        

 

Βεδεριωτάκης Γεώργιος  του  Στεφάνου

Μέλος                 

 

Στεφανάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος                 

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  2009- 2011

 
     

Στριλιγκάς Γεώργιος  του Εμμανουήλ

Πρόεδρος             

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος    

 

Δασκαλάκης Νικόλαος του Μύρωνα

Γεν. Γραμματέας 

 

Τσαγλιώτης Σταύρος του

Ταμίας

 

Νικηφοράκης Ελευθέριος του Αντωνίου

Κοσμήτορας        

 

Βαβουδάκης Μάρκος του Εμμανουήλ

Μέλος                

 

Μαρής Βασίλειος του Ιωάννη

Μέλος                  

 
     
     
     
     

Για την περίοδο  2011- 2013

 
     

Στριλιγκάς Γεώργιος  του Εμμανουήλ

Πρόεδρος             

Μαρής Νικόλαος του Μιχαήλ

Αντιπρόεδρος    

 

Τζεδάκης Νικόλαος του Εμμανουήλ

Γεν.Γραμματέας 

 

Τσαγλιώτης Σταύρος του

Ταμίας

 

Βατσινάς Γεώργιος του Σπυρίδωνα 

Κοσμήτορας        

 

Βαβουδάκης Μάρκος του Εμμανουήλ

Μέλος                

 

Νικηφοράκης Ελευθέριος του Αντωνίου

Μέλος                 

 

 

 

 

Για την περίοδο 2013 - 2015

 

 

 

 

Μοσχανδρέας Φώτιος  του Χρήστου

Πρόεδρος          

 

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου 

Αντιπρόεδρος    

 

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας  

Φλουρής Γεώργιος του Δημητρίου

Ταμίας        

 

Αγκουριδάκης  Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Κοσμήτορας            

 

Λαρεντζάκης  Ανδρέας  του Νικολάου

Μέλος                 

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος 

 

 

 

 

 

 

Για την περίοδο 2015 - 2017

 

 

 

Μοσχανδρέας Φώτιος  του Χρήστου

Πρόεδρος          

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου 

Αντιπρόεδρος    

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας  

Ζαχαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Ταμίας        

Λουκάκης Στυλιανός του Ιωάννη

Κοσμήτορας            

Αγκουριδάκης Γεωργίος του Κωνσταντίνου

Μέλος                 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος 

 

 

 

 

 

Για την περίοδο 2017 - 2019

 

 

 

Μοσχανδρέας Φώτιος  του Χρήστου

Πρόεδρος          

 

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου 

Αντιπρόεδρος    

 

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας  

Ζαχαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Ταμίας        

 

Λουκάκης Στυλιανός του Ιωάννη

Κοσμήτορας            

 

Αγκουριδάκης Γεωργίος του Κωνσταντίνου

Μέλος                 

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Μέλος 

 
     

 

Για την περίοδο 2019 

 

 

 

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Πρόεδρος          

 

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου 

Αντιπρόεδρος 

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Γεν. Γραμματέας  

Ζαχαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Ταμίας        

 

Λουκάκης Στυλιανός   του Ιωάννη

Κοσμήτορας            

 

Αγκουριδάκης Γεωργίος του Κωνσταντίνου

Σύμβουλος                  

 

Μοσχανδρέας Φώτιος  του Χρήστου

Σύμβουλος 

 
     

 

Για την περίοδο 2019 - 2020

 

 

 

Μοσχανδρέας Φώτιος  του Χρήστου

Πρόεδρος          

 

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος 

 

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου 

Γεν. Γραμματέας  

Ζαχαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Ταμίας        

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Κοσμήτορας            

 

Αγκουριδάκης Γεωργίος του Κωνσταντίνου

Σύμβουλος                  

 

Μαρής Βασίλειος του Ιωάννη

Σύμβουλος 

 
     

Για την περίοδο 2020 - 2022

 

 

 

Μοσχανδρέας Φώτιος  του Χρήστου

Πρόεδρος          

 

Αντωνάκης Κυριάκος του Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος 

 

Σπανουδάκης Αντώνιος του Ματθαίου 

Γεν. Γραμματέας  

Ζαχαράκης Μιχαήλ του Γεωργίου

Ταμίας        

 

Καλαϊτζάκης Εμμανουήλ του Εμμανουήλ

Κοσμήτορας            

 

Αγκουριδάκης Γεωργίος του Κωνσταντίνου

Σύμβουλος                  

 

Λουκάκης Στυλιανός του Ιωάννη

Σύμβουλος